Dette nettstedet er midlertidig. Snart lanserer vi et nytt nettsted der du som vil ha hjelp med innovasjon, testmuligheter, kommersialisering og/eller oppskalering til industriell produksjon raskt skal kunne finne den støtten du behøver. I mellomtiden kan du gjerne kontakte oss direkte, så skal vi forsøke å hjelpe deg.

Sofia Nibblen Berndtsson (kopia)
Sofia Nibblén Berndtsson
Project manager Sverige
Region Värmland
+46 54 701 10 04
sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se

Monika Svanberg
Project manager Norge
Akershus fylkeskommune
+47 473 31 726
monika.svanberg@afk.no