Bioøkonomi betyr tilvekst og nye forretningsmuligheter

Overgangen fra en fossil til en biobasert økonomi skaper fordeler for klimaet og tilveksten. I «The Bioeconomy Region» finnes det eksepsjonelle muligheter til å utvikle skogsbasert bioøkonomi, alt vi kan gjøre av olje kan vi gjøre av skogen og mye mer. Her finnes stort potensial for å videreutvikle treteknologi til byggeindustrien, digitalisere hogst og transporter, forfine sagbruksteknikk mm. Velkommen til The Bioeconomy Region!