Denne rapporten gir eksempler på innovative produkter og tjenester basert på skogsbasert biomasse, som kan leveres fra små og mellomstore bedrifter (SMB), i dag og i de nærmeste årene, og som kan etterspørres av offentlige virksomheter og andre.

Bestill her

Mer info om hvordan vi bruker informasjonen din her.
Du kan når som helst trekke samtykket tilbake.