Innovasjon og industriell transformasjon innen skogsbasert bioøkonomi

Bioøkonomi betyr tilvekst og nye forretningsmuligheter

Overgangen fra en fossil til en biobasert økonomi skaper fordeler for klimaet og tilveksten. I «The Bioeconomy Region» finnes det eksepsjonelle muligheter til å utvikle skogsbasert bioøkonomi, alt vi kan gjøre av olje kan vi gjøre av skogen og mye mer. Her finnes stort potensial for å videreutvikle treteknologi til byggeindustrien, digitalisere hogst og transporter, forfine sagbruksteknikk mm. Velkommen til The Bioeconomy Region!

Møteplassen der små- og mellomstore bedrifter møter forskning, testanlegg, store internasjonale virksomheter og investorer.

I «The Bioeconomy Region» finnes det store produksjons- og teknologiselskaper, forskning, erfaring og bred kunnskap innen produksjonsteknologi og anleggsbygging. Alle egenskaper som kreves for å etablere ny teknolgi i stor skala innen eksisterende verdikjeder.

Målet for prosjektet er at små- og mellomstore bedrifter skal få tilbud om støtte som setter fart på utviklingen og kommersialiseringen av nye produkter, ny teknologi og tjenester innen bioøkonomien. De små- og mellomstore bedriftene i regionen skal også kunne nå ut til et større marked, noe som gjør det mulig å skape tilvekst. Samtidig får de større selskapene økte muligheter til å utvikles videre ved hjelp av innovasjon og forretningsutvikling. Og investorer kan oppdage interessante investeringer.

The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region er et Interreg-prosjekt som finansieres av regionene Värmland og Dalarna samt Säffle kommune i Sverige, fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold i Norge, i samarbeid med Paper Province og det Europeiske regionale utviklingsfondet Interreg Sverige-Norge. Prosjektet har også et stort antall samarbeidspartnere fra næringsliv, høgskoler og universitet i Norge og Sverige. Interreg Sverige-Norge

Kontakt oss

Prosjektet har nylig startet opp og dette nettstedet er midlertidig. I begynnelsen av 2018 lanserer vi et nytt nettsted der du som vil ha hjelp med innovasjon, testmuligheter, kommersialisering og/eller oppskalering til industriell produksjon raskt skal kunne finne den støtten du behøver. I mellomtiden kan du gjerne kontakte oss direkte, så skal vi forsøke å hjelpe deg.


Linda Janliden Resare
Project manager
Region Värmland
+46 54 701 10 92
linda.janliden.resare@regionvarmland.se

Monika Svanberg
Project manager
Akershus fylkeskommune
+47 473 31 726
monika.svanberg@afk.no