Här i The Bioeconomy Region finns stora produktions- och teknikföretag, forskning, erfarenhet och bred kunskap i produktionsteknik och anläggningsbyggande. Alla de egenskaper som krävs för att storskaligt etablera ny teknik inom existerande värdekedjor. Projektets mål är att små- och medelstora företag ska erbjudas stöd som snabbar på utvecklingen och kommersialiseringen av nya produkter, ny teknik och tjänster inom bioekonomin. SME-företagen i regionen ska även kunna nå en större marknad som möjliggör tillväxt. Samtidigt som storföretagen får ökade möjligheter att utvecklas vidare genom nya innovationer och teknik. Och investeterare kan lättare upptäcka intressanta objekt.