Projektet har nyligen startat och den här webbplatsen är bara temporär. I början av 2018 lanserar vi en ny där du som vill ha hjälp med innovationsutveckling, testmöjligheter, kommersialisering och/eller uppskalning till industriell produktion snabbt ska hitta det stöd du behöver. Under tiden är du välkommen att kontakta oss direkt så försöker vi hjälpa dig.


Linda Janliden Resare
Projektledare
Region Värmland
Telefon +46 54 701 10 92
linda.janliden.resare@regionvarmland.se

Monika Svanberg
Projektledare
Akershus fylkeskommune
Telefon +47 473 31 726
monika.svanberg@afk.no