Den här webbplatsen är än så länge temporär. Snart lanserar vi en ny där du som vill ha hjälp med innovationsutveckling, testmöjligheter, kommersialisering och/eller uppskalning till industriell produktion snabbt ska hitta det stöd du behöver. Under tiden är du välkommen att kontakta oss direkt så försöker vi hjälpa dig.

Sofia Nibblen Berndtsson (kopia)
Sofia Nibblén Berndtsson
Projektledare Sverige
Region Värmland
Telefon +46 54 701 10 04
sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se

Monika Svanberg
Projektledare Norge
Akershus fylkeskommune
Telefon +47 473 31 726
monika.svanberg@afk.no