Innovation och industriell tranformation inom skoglig bioekonomi

Bioekonomi betyder tillväxt och nya affärsmöjligheter

Övergången från en fossil till en biobaserad ekonomi ger vinster för klimatet och tillväxten. I Skandinaviens inland finns exceptionella möjligheter att utveckla bioekonomin och byta oljan mot skogen som råvara. Men även att vidareutveckla träteknik för byggindustrin, digitalisera avverkning och transporter, förfina sågverksteknik osv. Välkommen till The Bioeconomy Region!

Har du en innovation så kan vi hjälpa dig skala upp din affär

 

Här i The Bioeconomy Region finns stora produktions- och teknikföretag, forskning, erfarenhet och bred kunskap i produktionsteknik och anläggningsbyggande. Alla de egenskaper som krävs för att storskaligt etablera ny teknik inom existerande värdekedjor. Projektets mål är att små- och medelstora företag ska erbjudas stöd som snabbar på utvecklingen och kommersialiseringen av nya produkter, ny teknik och tjänster inom bioekonomin. SME-företagen i regionen ska även kunna nå en större marknad som möjliggör tillväxt. Samtidigt som storföretagen får ökade möjligheter att utvecklas vidare genom nya innovationer och teknik. Och investeterare kan lättare upptäcka intressanta objekt.

The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region är ett Interreg-projekt som finansieras av regionerna Värmland och Dalarna, plus Säffle kommun i Sverige, fylkeskommunerna Akershus, Hedmark, Oppland och Østfold i Norge, i samarbete med Paper Province och Interreg Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet har även ett stort antal samarbetspartners från näringsliv och forskning i Norge och Sverige.

INterreg Sverige-Norge

Kontakta oss

Den här webbplatsen är än så länge temporär. Snart lanserar vi en ny där du som vill ha hjälp med innovationsutveckling, testmöjligheter, kommersialisering och/eller uppskalning till industriell produktion snabbt ska hitta det stöd du behöver. Under tiden är du välkommen att kontakta oss direkt så försöker vi hjälpa dig.

Sofia Nibblen Berndtsson (kopia)
Sofia Nibblén Berndtsson
Projektledare Sverige
Region Värmland
Telefon +46 54 701 10 04
sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se

Monika Svanberg
Projektledare Norge
Akershus fylkeskommune
Telefon +47 473 31 726
monika.svanberg@afk.no