Innovasjon og industriell transformasjon innen skogsbasert bioøkonomi

Muligheter med tre

Denne rapporten gir eksempler på innovative produkter og tjenester basert på skogsbasert biomasse, som kan leveres fra små og mellomstore bedrifter (SMB), i dag og i de nærmeste årene, og som kan etterspørres av offentlige virksomheter og andre.

Bestill her

Mer info om hvordan vi bruker informasjonen din her.
Du kan når som helst trekke samtykket tilbake.

Bioøkonomi betyr tilvekst og nye forretningsmuligheter

Overgangen fra en fossil til en biobasert økonomi skaper fordeler for klimaet og tilveksten. I «The Bioeconomy Region» finnes det eksepsjonelle muligheter til å utvikle skogsbasert bioøkonomi, alt vi kan gjøre av olje kan vi gjøre av skogen og mye mer. Her finnes stort potensial for å videreutvikle treteknologi til byggeindustrien, digitalisere hogst og transporter, forfine sagbruksteknikk mm. Velkommen til The Bioeconomy Region!

Møteplassen der små- og mellomstore bedrifter møter forskning, testanlegg, store internasjonale virksomheter og investorer.

I «The Bioeconomy Region» finnes det store produksjons- og teknologiselskaper, forskning, erfaring og bred kunnskap innen produksjonsteknologi og anleggsbygging. Alle egenskaper som kreves for å etablere ny teknolgi i stor skala innen eksisterende verdikjeder.

Målet for prosjektet er at små- og mellomstore bedrifter skal få tilbud om støtte som setter fart på utviklingen og kommersialiseringen av nye produkter, ny teknologi og tjenester innen bioøkonomien. De små- og mellomstore bedriftene i regionen skal også kunne nå ut til et større marked, noe som gjør det mulig å skape tilvekst. Samtidig får de større selskapene økte muligheter til å utvikles videre ved hjelp av innovasjon og forretningsutvikling. Og investorer kan oppdage interessante investeringer.

The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region er et Interreg-prosjekt som finansieres av regionene Värmland og Dalarna samt Säffle kommune i Sverige, fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold i Norge, i samarbeid med Paper Province og det Europeiske regionale utviklingsfondet Interreg Sverige-Norge. Prosjektet har også et stort antall samarbeidspartnere fra næringsliv, høgskoler og universitet i Norge og Sverige. Interreg Sverige-Norge

Kontakt oss

Dette nettstedet er midlertidig. Snart lanserer vi et nytt nettsted der du som vil ha hjelp med innovasjon, testmuligheter, kommersialisering og/eller oppskalering til industriell produksjon raskt skal kunne finne den støtten du behøver. I mellomtiden kan du gjerne kontakte oss direkte, så skal vi forsøke å hjelpe deg.

Sofia Nibblen Berndtsson (kopia)
Sofia Nibblén Berndtsson
Project manager Sverige
Region Värmland
+46 54 701 10 04
sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se

Monika Svanberg
Project manager Norge
Akershus fylkeskommune
+47 473 31 726
monika.svanberg@afk.no